Nomi sistem d.o.o.

Nomi Music App edukativna aplikacija za učenje osnova klavira i teorije glazbe za djecu od 4-7 godina izrađenu prema jedinstvenoj autorskoj metodi Ane Dražul. NMA je prva glazbena aplikacija na svijetu koja će koristiti Blockchain tehnologiju.

Kapela Distilling Company

Kapela je startup destilerija zanatskog tipa usmjerena na proizvodnju visokokvalitetnih alkoholnih pića s autentičnim obilježjima.

8 AM INNOVATION

8 AM INNOVATION tim čine iskusni stručnjaci u projektnom menadžmentu, financijama i računovodstvu, transferu znanja između akademskog i poslovnog sektora i istraživanjima u području poduzetništva, inovacija i inovacijske politike, čiji portfelj uključuje više od 300 projekata i aktivnosti transfera znanja. Obrt za poslovno savjetovanje s 4 glavna područja djelatnosti: