Poduzetničke potporne institucije i inovacijski klasteri

Riječka razvojna agencija Porin

Smart RI

Step Ri

Marinn

Prigoda

Visoka poslovna škola PAR