Kapela Distilling Company

Kapela je startup craft destilerija orijentirana na proizvodnju visoko kvalitetnih alkoholnih pića s autentičnim obilježjima.

Kapela Distilling Company

Naziv poslovnog subjekta

Mali/srednji poduzetnik

Vrsta subjekta

Agrikultura, Industrija hrane i pića, Intelektualne i stručne usluge, Obrazovanje i znanost

Područje subjekta

Rijeka

Grad

Hrvatska

Država

HRVATSKA

Ciljno tržište

Internet stranica