Važne institucije i poveznice

Visit Rijeka

Invest Croatia

Potpore za investicijske projekte

RIMAP - Regional Innovation Matchmaking Platform

Hrvatska Gospodarska Komora - Županijska Komora Rijeka

Udruženje obrtnika Rijeka

Sveučilište u Rijeci

Primorsko-goranska županija

Invest PGŽ