8 AM INNOVATION

8 AM INNOVATION

Naziv poslovnog subjekta

Vrsta subjekta

Intelektualne i stručne usluge, Obrazovanje i znanost

Područje subjekta

Rijeka

Grad

Hrvatska

Država

Ciljno tržište

Internet stranica