O gradu Rijeci

Rijeka je administrativno središte Primorsko-goranske županije, najveća hrvatska luka i treći po veličini grad u Republici Hrvatskoj.

Geografske koordinate: 45°20′ N, 14°26′ E 

Površina kopnenog dijela: 44 km2 

Ukupna površina s morskim dijelom: 136 km2 

Broj stanovnika: 108.622 (popis stanovništva 2021.) 

Gustoća naseljenosti: 2.469 stanovnika/km2 

Indeks razvijenosti: 108.308 

Stupanj razvijenosti JLS: VIII (najviša skupina) 

Klima: umjereno topla vlažna klima  

Prosječna temperatura: 14,2°C (siječanj 5,7°C / srpanj 24°C) 

Godišnja količina padalina: 1500+ mm 

Pretežite djelatnosti: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina, prijevoz i skladištenje te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 

Registarska oznaka: RI 

Poštanski broj: 51000 

Geografski položaj i administrativne granice

Grad Rijeka razvio se na ušću rijeke Rječine, na mjestu gdje je Jadransko more duboko uvučeno u europsko kopno. Rijeka se prostire uz Riječki zaljev, dio Kvarnerskog zaljeva, koji je preko Velih, Srednjih i Malih vrata spojen s ostalim dijelom Jadranskog mora. Obalna linija grada pruža se od uvale Preluk na zapadu, do zaljeva Martinšćica na istočnom rubu. S kopnene strane Rijeka graniči s gradovima Bakar, Kastav i Opatija te općinama Čavle, Jelenje, Kostrena, Matulji i Viškovo. Morska granica Rijeke nalazi se uz administrativne granice gradova Kraljevica i Cres (otok cres) te općine Omišalj (otok Krk).

Urbana aglomeracija Rijeka

Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je 2015. godine Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u cilju jačanja urbane dimenzije politike regionalnoga razvoja i učinkovitijeg korištenja sredstava iz EU fondova. Danas se, uz grad Rijeku, u njoj nalazi 13 susjednih jedinica lokalne samouprave – gradovi Bakar, Kraljevica, Kastav i Opatija, te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo. Ukupan broj stanovnika na području UA Rijeka iznosi preko 194.000.