Zaštita podataka

Osobni podaci koje prikupljamo i u koju svrhu ih prikupljamo

 • IP adresa – prikuplja se i koristi samo u slučaju povreda bilo kojeg zakona prilikom objavljivanja korisničkih sadržaja. U tom će se slučaju ova adresa, na zahtjev dostaviti nadležnim tijelima
 • Sadržaj koji kao korisnik objavljujete – prikuplja se u svrhu javne dostupnosti, odnosno u svrhu informiranja ili pak dvosmjernog komuniciranja s upravom, odnosno drugim korisnicima portala
 • ENTER RIJEKA PROJEKTI – podaci se prikupljaju radi prikaza detalja i prezentacije prijavljenih projekata
  • Naziv projekta
  • Naziv nositelja projekta
  • Naziv partnera na projektu
  • Detalji i opsi projekta
  • Informacije o financiranju projekta
  • Ime i prezime kontakt osobe
  • Naziv radnog mjesta osobe
  • Kontakt telefon
  • Naziv tijela/poslovnog subjekta
  • Adresa
  • Web stranica
  • Fotografije
  • Logotipi
 • ENTER MATCH – podaci se prikupljaju radi povezivanja korisnika s investitorima i obrnuto
  • Naziv poslovnog subjekta
  • OIB subjekta
  • Lokacija subjekta (grad, država)
  • Opis subjekta
  • Web stranica
  • Ime i prezime kontakt osobe
  • Naziv radnog mjesta kontakt osobe
  • Telefon kontakt osobe
  • Email adresa kontakt osobe
  • Adresa
  • Logotip
 • KONTAKT FORMA – podaci se prikupljaju radi komunikacije s korisnicima
  • Ime i prezime
  • Naziv teme
  • E-mail
  • Poruka


Temeljem čega prikupljamo osobne podatke
Podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem članka 6. stavak 1 točka (a), (b) (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti  podataka (GDPR).

Na koji način štitimo osobne podatke
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te kako bi omogućili učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje omogućavaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljati rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke
Osobni podaci bit će pohranjeni:

 • sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;
 • podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika platforme bit će pohranjeni sve dok korisnik takvu privolu ne povuče i zatraži brisanje;
 • podaci koji se obrađuju temeljem našeg legitimnog interesa bit će pohranjeni sve dok postoji naš interes ili dok korisnik ne ograniči takvu obradu i zatraži brisanje.


Kako zatražiti pristup vlastitim podacima, ispravljanje podataka, prestanak korištenja Vaših osobnih podataka i brisanje s platforme

Prestanak korištenja osobnih podataka u svrhu registracije na portalu enter.rijeka.hr tj. brisanje podataka, korisnik može zatražiti mailom na enter@rijeka.hr

Upitom na isti mail, korisnik može zatražiti ispis podataka koje o njemu prikupljamo, kao i ispravak podataka.
Korisnici portala čiji podaci su registrirani na istom imaju pravo od bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.