Poslovni prostori

Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka ima na upravljanju 1583 poslovnih prostora te istima upravlja na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011, 64/2015, 112/2018) i općih akata postupajući sukladno načelima transparentnosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti.
Zakup poslovnog prostora temelji se na javnom natječaju kojeg stručne službe oglašavaju svakih 4 do 5 tjedana. Natječaj se najavljuje u dnevnom tisku, a na web stranicama Grada pregledno se za svaki slobodni poslovni prostor prikazuju svi najvažniji podaci, od veličine, početne cijene, jamčevine, dozvoljenih djelatnosti u prostoru kao i vrijeme, način javnog nadmetanja te ugovaranje i vrijeme početka obavljanja djelatnosti.
Svim zainteresiranim Grad Rijeka nudi uzimanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada u kojima je moguće obavljanje različitih djelatnosti, od gospodarskih, zdravstvenih do različitih društvenih aktivnosti.
Način gospodarenja poslovnim prostorima usmjeren je na što svrsishodnije korištenje poslovnih prostora uzimajući u obzir sve iskazane potrebe zainteresiranih za pojedine prostore, vodeći računa o pružanju istih uvjeta svima putem javnog nadmetanja.

Registar objekata poslove namjene

Uvjeti i postupak javnog natječaja

Sklapanje Ugovora sa dosadašnjim zakupnicima

Stupanja u prava i obveze zakupa

Podzakup

Zajednički zakup

Raskid i otkaz Ugovora o zakupu

Održavanje poslovnog prostora:

  • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19)
  • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19)
  • Odluka o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 5/19)
  • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 16/19 i 3/22)
  • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
  • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
  • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18)
  • Početne jedinične cijene zakupnina: iz Službenih novina Grada Rijeke 7/21