Gradski porezi

Porezi Grada Rijeke su:

  • Porez na potrošnju – obveznik je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada. Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost i plaća se po stopi od 1,5%. Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavlja Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije.

  • Prirez porezu na dohodak – obveznik je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak a plaća se po stopi od 14% na osnovicu. Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

  • Paušalni porez na dohodak za djelatnosti smještaja i iznajmljivanja u turizmu – obveznik je privatni iznajmljivač smještaja. Paušalni porez na dohodak plaća se u iznosu od 300 kn po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koje se nalaze na području grada Rijeke. Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

 

Relevantni izvori s više informacija:

 

Porez na potrošnju

Prirez

Paušalni porez po krevetu