Kontakt

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Grada Rijeke

Trg Sv. Barbare 2/1 – 51000 Rijeka

Telefon: +385 51 209 590
Email:  enter@rijeka.hr

ENTER RIJEKA je platforma za investitore i povezivanje poslovnih subjekata na području grada Rijeke.

Grad Rijeka

Korzo 16 – 51000 Rijeka
T +385 51 209 333
MB: 2664763  OIB: 54382731928
www.rijeka.hr

Pošaljite nam upit.