Nomi sistem d.o.o.

Nomi Music App edukativna aplikacija za učenje osnova klavira i teorije glazbe za djecu od 4-7 godina izrađenu prema jedinstvenoj autorskoj metodi Ane Dražul. NMA je prva glazbena aplikacija na svijetu koja će koristiti Blockchain tehnologiju.

Nomi sistem d.o.o.

Naziv poslovnog subjekta

Startup

Vrsta subjekta

Obrazovanje i znanost

Područje subjekta

Rijeka

Grad

Hrvatska

Država

EUROPSKA UNIJA, SJEVERNA AMERIKA, JUŽNA AMERIKA

Ciljno tržište

Internet stranica