Nomi sistem d.o.o.

Nomi Music App edukativna aplikacija za učenje osnova klavira i teorije glazbe za djecu od 4-7 godina izrađenu prema jedinstvenoj autorskoj metodi Ane Dražul. NMA je prva glazbena aplikacija na svijetu koja će koristiti Blockchain tehnologiju.

KMTC d.o.o.

Electrical & Automation EngineeringControl systems HVACAutomation systemsFMEA Vessel AnalysisProject Lead Shipbuilding