KMTC d.o.o.

Electrical & Automation Engineering Control systems HVAC Automation systems FMEA Vessel Analysis Project Lead Shipbuilding

KMTC

Naziv poslovnog subjekta

Mali/srednji poduzetnik

Vrsta subjekta

Energetika, Intelektualne i stručne usluge, Plava Ekonomija

Područje subjekta

Rijeka

Grad

Hrvatska

Država

EUROPSKA UNIJA, SJEVERNA AMERIKA

Ciljno tržište

Internet stranica