Smart RI za upravljanje i strateški razvoj

Smart RI d.o.o. je nositelj i korisnik projekta Centar kompetencija za pametne gradove. Smart RI, a time i grad Rijeka, će postati testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot-projekti radi unapređenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Nadalje, u okviru upravljačke funkcije, Smart RI d.o.o. pruža administrativnu, organizacijsku i logističku podršku ostalim članovima CEKOM-a.

Za vrijeme trajanja projekta CEKOM za pametne gradove, ali i u dugoročnoj perspektivi, organizacija klastera obavljat će, osim same koordinacije projekta, i edukacijske, promotivne i savjetodavne usluge, te usluge jačanja nacionalne i transnacionalne suradnje.

Važan segment poslovanja Smart RI d.o.o. će biti i povezivanje poduzetnika s drugim subjektima sa sličnim interesima, te stvaranje domaćih i međunarodnih partnerstava, predstavljanje i umrežavanje i poticanje suradnje gospodarskih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu, osobito projekata koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju novih proizvoda i usluga s ciljem primjene novih tehnologija za pametne gradove, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse

Službena web stranica
https://smart-ri.hr/
Telefon
+385 99 536 1944
Email
nenad.antolovic@smart-ri.hr
Adresa
Trg sv. Barbare 2
51 000 Rijeka, Hrvatska