Centar kompetencija za pametne gradove

The Competence Center for Smart Cities is a three-year project of national significance, and also the largest development project in Croatia in the field of information and communication solutions aimed at improving the quality of life for citizens. It brings together businesses and research institutions to collaborate on research and development projects.

19.859.497 EUR

Vrijednost projekta EN

Završen

Faza projekata

Smart RI d.o.o.

Nositelj projekta

Javno-Privatni

Oznaka sektora

Svi proizvodi i usluge (njih 36) koji se razvijaju kroz projekt CEKOM za pametne gradove razvijeni su do razine spremnosti za komercijalizaciju. S obzirom na međunarodnu klasifikaciju tehnološke spremnosti, projekt završava u TRL 6 fazi dok se potpuna komercijalna primjena i spremnost očekuje u TRL 9 fazi. Shodno navedenom, svi partneri konzorcija i/ili pojedinačni tehnološki partneri su u potrazi za investicijama koje bi omogućile dovršetak procesa istraživanja i razvoja do potpune komercijalne spremnosti. Dodatno, partneri unutar projekta imaju i daljnje ideje oko komercijalnih projekata istraživanja i razvoja kojim se rješava nedostatak suradnje između gospodarstva i znanstvenoistraživačke zajednice na konkretnim projektima. Svi novi proizvodi/usluge su također iz domene pametnih gradova i rješavaju izazove s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima i dr.

Investicijske mogućnosti

Smart RI d.o.o. (Rijeka), 3t.Cable d.o.o. (Opatija), Alarm automatika d.o.o. (Rijeka), Apsolon d.o.o. (Zagreb), Combis d.o.o. (Zagreb), Elektrokovina Plus d.o.o. (Zagreb), Energetski institut Hrvoje Požar (Zagreb), Energo d.o.o. (Rijeka), Ericsson Nikola Tesla d.d. (Zagreb), Exevio d.o.o. (Rijeka), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Hrvatski Telekom d.d. (Zagreb), IOLAP Inc. (Frisco, Texas, SAD), KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. (Rijeka), Kreativni odjel d.o.o. (Rijeka), Pomorski fakultet (Rijeka), Rijeka Plus d.o.o. (Rijeka), Smart Sense d.o.o. (Zagreb), SmartIS d.o.o. (Zagreb), Sveučilište u Rijeci

Partner na projektu

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Model financiranja

Za razvoj modernog urbanog pametnog grada nužno je korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije koja je pokretač gospodarske konkurentnosti, ekološke održivosti i življenja općenito. Okretanje inovacijama, povećanju produktivnosti, efikasnom korištenju resursa i visoke dodane vrijednosti u proizvodima i uslugama kojima se možemo natjecati na sve složenijem globalnom tržištu su ključni pokazatelji, a takav će pristup za sobom donijeti nove investicije i poslove te potaknuti inovacije. Zahvaljujući projektu CEKOM za pametne gradove, grad Rijeka će postati testni i pokazni centar za ‘pametne’ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot-projekti radi unapređenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Time će se Rijeka pozicionirati kao razvojni centar i optimalna lokacija za dugoročne istraživačke projekte ali i kompetentni centar u pogledu tehnologija, novih proizvoda i znanja.

Doprinos investicijskoj klimi

Shodno pozivu od strane Ministarstva gospodarstva centri kompetencija jačaju suradnju između gospodarstva i znanstvenoistraživačke zajednice na konkretnim projektima. Navedeno se postiže upravo uspostavom inovacijskog klastera koji potiče suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja. Upravo to je i uspostavljeno kroz projekt CEKOM za pametne gradove, a plod takve suradnje je i sveukupno 36 komercijalnih projekata. Smart RI je korisnik projekta CEKOM za pametne gradove te poveznica prema ostalim partnerima, no partneri se mogu kontaktirati i direktno, i to ovisno o interesu pojedinačnog investitora glede CEKOM podprojekata: Energy&Environment, 4D Inteligentna Infrastruktura, Connected Traffic, Surinmo, Living i Modesty. U dugoročnoj perspektivi organizacija klastera obavljat će i edukacijske, promotivne i savjetodavne usluge, te usluge jačanja nacionalne i transnacionalne suradnje.

Mogućnost suradnje

1.3.2020.-1.3.2023.

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

nenad.antolovic@smart-ri.hr

Email

The CEKOM project for smart cities is the result of a joint application and elaboration of six research and development projects by 20 partners based on the call for Support for the Development of Competence Centers within the Operational Program Competitiveness and Cohesion 2014-2020.

Over the course of three years, project partners will develop 36 innovative products and services in the field of smart city technology. The project entails a systematic and innovative approach to urban development, resource management, processes, and services using new technologies. This aims to enhance the quality of life for citizens and visitors, enable smart decision-making and management, and improve efficiency in terms of planning and achieving savings. The goal is to address challenges faced by cities, such as transportation, energy, ecology, infrastructure, and resource management. In addition to optimal resource utilization, a smart city encourages citizens, communities, research institutions, and entrepreneurs to use collected data, thereby enhancing the possibility of participation in problem identification and solution finding.