Luka nautičkog turizma Porto Baroš

Luka nautičkog turizma Porto Baroš na uređenom morskom prostoru pružat će usluge veza i smještaja gostiju na plovilima, a na kopnenom obalnom pojasu nudit će ugostiteljske i trgovačke sadržaje te uslugu parkiranja. Nautički sadržaji u marini obuhvaćaju gatove za smještaj plovila, recepciju, radionicu za održavanje i popravke plovila, prostor za servis plovila i drugo, dok ugostiteljski i trgovački sadržaj obuhvaća turističke usluge u kongresnom turizmu, smještajne jedinice za nautičare, restorane, trgovačke objekte i druge sadržaje.

50.000.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U provedbi

Faza projekata

ACI - GITONE d.o.o.

Nositelj projekta

Javno-Privatni

Oznaka sektora

Gitone Kvarner d.o.o. i Adriatic Croatia International Club za djelatnost marina d. d.

Partner na projektu

Kreditno zaduženje i vlastita sredstva

Model financiranja

07.2023. – 12.2026.

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

andelko.petrinic@aci-gitone.hr

Email

Tvrtka ACI-Gitone nositelj je koncesije na pomorskom dobru koja se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka. Luka nautičkog turizma Porto Baroš predviđa investiciju u vrijednosti od 50 milijuna eura u razdoblju od 2023. do 2026. g., te će tom investicijom postati najveća marina za mega jahte na ovom dijelu Mediterana. Unutar obuhvata nalaze se postojeće pomorske građevine (lučka podgradnja) – Ružićev gat, Sušački lukobran, Senjsko i Vinodolsko pristanište te građevine (lučka nadgradnja) lučka skladišta 40, 41 i carinarnica. Površina pomorskog dobra – lučkog područja, kopneni (29.979 m2) i morski (75.918 m2) dio, ukupno 105.897 m2. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina. Marina Porto Baroš bit će elitna marina s najvišom kategorizacijom od 5 sidara i s 260 vezova prosječne duljine 19 metara. Također, investicijom je predviđeno direktno zapošljavanje više od 130 osoba.  

SADRŽAJI U MARINI: 

 • trgovački i ugostiteljski prostori 
 • smještajne jedinice za nautičare 
 • wellness/spa 
 • vanjske rekreacijske površine 
 • preljevni bazen na krovu centralne zgrade  
 • skladište, spremište i pomoćni prostori, sanitarije i garderobe 
 • recepcija i uredi ACI marine Rijeka te uredski prostori Uprave ACI d.d. 
 • parkiralište (vanjski prostori i garaža) s više od 500 parkirnih mjesta, charter agencije 
 • benzinska postaja 
 • 7 lučkih dizalica 
 • 8 novih plutajućih pontona za privez plovila na Senjskom pristaništu i Sušačkom lukobranu 
 • šetnica s drvoredom duž Senjskog i Vinodolskog pristaništa te krune zida Sušačkog lukobrana i ravnog krova novih građevina predviđenih za izgradnju na Sušačkom lukobranu i Ružićevom gatu