Jačanje sustava javnog prijevoza

Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka gdje će se nabaviti i staviti u funkciju 32 nova autobusa. U sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa. Projekt predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka.

11.893.320 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U provedbi

Faza projekata

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

ITU mehanizam – EU fondovi

Model financiranja

Završetak projekta do 12/2023

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

robert.mrvcic@autotrolej.hr / marin.rajcic@autotrolej.hr

Email

Sustav najave dolaska autobusa na autobusna stajališta i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju obuhvaća nabavu cjelovitog informacijskog sustava u javnom gradskom i prigradskom prijevozu koji će automatskim putem, na temelju automatski pribavljenih informacija o trenutnoj georeferenciranoj poziciji svakog pojedinog autobusa, izračunati planirano vrijeme dolaska na autobusno stajalište i taj podatak prenijeti do informativnih displeja na autobusnim stajalištima. Nabava sustava obuhvaća softversku komponentu, osnovu za programiranje svih kompjuterskih aplikacija za praćenje kretanja autobusa i prodviđanje dolaska na autobusna stajališta, i hardversku komponentu, cjelokupnu opremu u prometnom centru, komunikacijsku opremu za vezu između prometnog centra i vanjske mreža promjenjivih znakova, potrebnu opremu u autobusima, opremu – informativne displeje na stajalištima te opremu u serverskom centru, kao i održavanje.