Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Energana

Inkubator predstavlja suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja korisnicima stavlja na raspolaganje prostor, opremu, edukacije i druge vrste podrške s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanja rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća u informatičko-tehnološkom sektoru i kreativnim tehnologijama na području Urbane aglomeracije Rijeka.

6.147.184 EUR

Vrijednost projekta EN

U provedbi

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020: 4.176.544 Eur
Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova: 368.518 Eur
Grad Rijeka: 1.602.121 Eur

Model financiranja

Rijeka se kroz izgradnju Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju opredijelila za ulaganje u razvoj IT, kreativnih i smart-city industrija, koje su prepoznate kao industrije budućnosti, a čije se prednosti očituju u broju radnih mjesta koja generiraju, iznadprosječnim plaćama, pozitivnom doprinosu društvenom bruto proizvodu te visokoj razini tehnoloških kompetencija i razvojno-istraživačkog potencijala.

Doprinos investicijskoj klimi

Program internacionalizacije poslovanja korisnika Inkubatora provodit će se u suradnji s međunarodnim poduzetničkim potpornim institucijama (PPI). Intencija je uspostava dugoročne suradnje sa zainteresiranim PPI iz zemalja EU i šire, koje rade s poduzetnicima iz područja kreativnih tehnologija i IT industrije.

Mogućnost suradnje

04/2020 – 07/2023

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

poduzetnistvo@rijeka.hr

Email

Projekt ‘Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Energana’ Grada Rijeke pokrenut je sa svrhom poticanja razvoja konkurentnih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću kroz inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u okviru nove i napredne poduzetničke infrastrukture. Podrška korisnicima pružat će se u tri glavna tematska područja: IT, umjetna inteligencija (AI) i Internet stvari (Internet of ThingsIoT), razvoj računalnih igara te fotografija i video produkcija. Korisnici inkubatora će kroz integrirane aktivnosti dobiti podršku u razvoju novih proizvoda i usluga, umrežavanju, internacionalizaciji i traženju izvora financiranja. Inkubator je primarno namijenjen poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta u IT i kreativnim industrijama te povezanim područjima poput pametnih industrija, kao i startupovima proizašlima iz programa Startup inkubatora Rijeka 

Rekonstrukcijom zgrade energane bivše Tvornice papira Rijeka uredit će se preko 2.700 kvadrata iskoristive površine na tri etaže. Budući prostor inkubatora imat će, uz ostalo, 24 uredska prostora, odnosno inkubacijske jedinice za poduzetnike, učionice, sobe za razgovor i sale za sastanke, multifunkcionalnu dvoranu, coworking prostor te druge funkcionalne i logističke sadržaje neophodne za učinkovit rad i ugodan boravak korisnika u inkubatoru.  

Korisnicima će biti na raspolaganju specijalizirani prostori s opremom: laboratorij za umjetnu inteligenciju (AI Lab) s ICT opremom za potrebe edukacija poduzetnika usmjerenih na razvoj umjetne inteligencije; IoT/robotička radionica za praktično korištenje IoT i robotske opreme, testiranje i razvoj sustava; učionica za razvoj računalnih igara s radnim stanicama i softverom za potrebe svih segmenata razvoja igara uz 3D printer i 3D skener te filmski i fotografski studio s profesionalnim kamerama, rasvjetom, pozadinama, uz tonski i grafički studio i projekcijsku dvoranu. U prostoru inkubatora bit će smješten i Data Centar, podatkovni centar koji će nuditi usluge pohrane podataka korisnicima inkubatora, kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Namjera je da se inkubator u budućnosti pozicionira kao inovacijski Hub – centar za razvoj i demonstraciju proizvoda i usluga baziranih na IT, smart i kreativnim tehnologijama, u cilju stvaranja dugoročnih pozitivnih učinaka na konkurentnost i rast lokalnog gospodarstva.