Art kvart Benčić

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke, a njegovom realizacijom čitavo, nekada zapušteno, područje kompleksa postaje jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. EU sufinanciranje kao i vlastita sredstva Grada Rijeke omogućila su stvaranje kulturnog žarišta grada, s naglaskom na mlađu populaciju.

39.136.183,57 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

Završen

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Predviđen je koncesijski natječaj za komercijalne prostore Palače šećerane. - za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno za Caffe bar s usluživanjem slastica koja obuhvaća poslovni prostor ukupne površine 90 m² - za obavljanje usluga u turizmu odnosno turističku ili marketinšku agenciju koja obuhvaća poslovni prostor ukupne površine 101 m² Koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane daju se na 10 godina. Obzirom na to da je zgrada obnovljena, budući koncesionari će o vlastitom trošku izvesti nužne građevinske radove i radove uređenja interijera te opremiti prostor u skladu s potrebama djelatnosti. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu, uz prethodnu najavu Odjelu za kulturu posjetiti i pregledati lokaciju i pripadajuću okolicu u svrhu procjene investicijskih troškova ulaganja u prostore koji su predmetom davanja koncesije.

Investicijske mogućnosti

Muzej grada Rijeke, Art kino, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Partner na projektu

Model financiranja rekonstrukcije objekata uključuje bespovratna EU sredstva Fonda za regionalni razvoj i vlastita sredstva Grada Rijeke, dok se financiranje završne pripreme prostora komercijalne namjene očekuje od budućeg investitora/zakupca. Republika Hrvatska dodatno pomaže dodjelom 11,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za vlastitu komponentu dok je Ministarstvo kulture dodijelilo sredstva za restauraciju oslika i svodova Šećerane preko Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Model financiranja

Potencijalni partneri i suradnici u projekt su, osim s aspekta investicija u komercijalne prostore, slobodni uključiti se u suradnju, razvoj i promociju privremenih ili stalnih kulturnih sadržaja, manifestacija i sl. događanja koje kvart Benčić nudi, u dogovoru s Odjelom gradske uprave za kulturu i gradskim ustanovama u kulturi.

Mogućnost suradnje

Prosinac 2023.

Predviđeno trajanje projekta

kultura@rijeka.hr

Email

Za potrebe rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, osim značajnim vlastitim ulaganjima, Grad Rijeka prijavama je na javne pozive, u proteklih je nekoliko godina osigurao više od 100 milijuna kuna EU financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekte Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T–objekt i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Tako Palača šećerane, otvorena u studenom 2020. godine, nakon obnove i uređenja stalnog postava, postaje dom Muzeja grada Rijeke. U prizemlju Palače svoje mjesto nalaze i komercijalni prostori predviđeni za ugostiteljski objekt, knjižaru/suvenirnicu te turističko-marketinšku agenciju.

Cigleni objekt, u ožujku 2021. postaje Dječja kuća, prvi objekt takve vrste u Hrvatskoj namijenjen poticanju kulturnog stvaralaštva najmlađih, djeci u dobi do dvanaest godina. U njemu gradske ustanove u kulturi provode programe s najmlađima. Riječ je o Odjelu Stribor Gradske knjižnice, Art kinu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti te Gradskom kazalištu lutaka.

U najvećem, T–objektu Kompleksa Benčić trenutno izrasta Gradska knjižnica.

Svoje će mjesto tamo naći odjeli publicistike, znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike te opće službe.

U Kompleksu Benčić se, pored navedenih nalazi i H–objekt. U njemu je 2017. godine uređen dio prizemlja i prvi kat za Muzej moderne i suvremene umjetnosti. Muzej će se dalje razvijati u fazama, a nedavno riješeni imovinsko-pravni odnosi oko zamjene nekretnina s tvornicom u susjedstvu, omogućili su ostvarivanje dodatnog potencijala razvoja izložbene umjetnosti.

Cjelokupni kompleks dobio je novu vodoopskrbu, odvodnju oborinskih i sanitarnih voda, elektroinstalacije, strojarsko termo-tehničku instalaciju, crpne stanice sanitarne odvodnje i trafostanicu za potrebe bloka kao i uređenu javna površina unutar kvarta. Oblikuje se u formi parka sa zelenilom i otvorenim potokom.