Važni dokumenti

Plan razvoja grada Rijeke 2021. – 2027.

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku (SECAP)