Step Ri

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. je poduzetnička potporna institucija koju je 2008. godine osnovalo Sveučilište u Rijeci uz podršku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.


Step Ri svojim programom podrške kod pokretanja poslovanja te iskusnim timom mentora i poslovnih savjetnika provodi programe i edukacije koje se temelje na najnovijim svjetskim znanjima inoviranja i upravljanja. Osim podrške kod inoviranja proizvoda, usluga i poslovnih modela, poduzeća i znanstvene institucije koje žele unaprijediti svoje poslovanje i podići konkurentnost mogu u Step Ri dobiti cjelovitu uslugu poslovnog savjetovanja, od podrške digitalizaciji i organizacijskom rastu do osvajanja novih tržišta.


Samostalno i s partnerima u Hrvatskoj i Europi Step Ri provodi projekte financirane od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, iz hrvatskih nacionalnih i lokalnih programa te iz sredstava velikih hrvatskih tvrtki koje podupiru inovacije i poduzetništvo. Od 2010. godine je ugovoreno više od 50 projekata ukupne vrijednosti veće od 225 milijuna kuna od čega je udio Step Ri-a 21 milijuna kuna.

Službena web stranica
https://www.step.uniri.hr/
Telefon
051/265-961
Email
step-ri@uniri.hr
Adresa
Radmile Matejčić 10, Rijeka