Startup inkubator Rijeka

Startup inkubator Rijeka pruža besplatnu podršku osobama koje samostalno ili unutar tima žele razviti svoju poslovnu ideju te steći osnovna znanja i vještine potrebne za pokretanje vlastitog posla. Osim edukacija, korisnicima je na raspolaganju mentorska podrška, radni prostor i pomoć u izradi poslovnih planova, a za najbolje ideje i timove Grad Rijeka osigurava i novčane potpore.

Inkubator je integralni dio Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Grada Rijeke.

Službena web stranica
https://startup.rijeka.hr
Telefon
+385 51 209 940
Email
startup@rijeka.hr
Adresa
Ivana Grohovca 1/a, HR-51000 Rijeka