Riječka razvojna agencija Porin

Svrha RRA PORIN je djelovati kao potporna institucija za provedbu temeljnih strateških i programskih ciljeva razvoja Grada Rijeke.

Funkcije RRA PORIN:

  • sustav poduzetničkih inkubatora
  • analize, studije i strateški dokumenti
  • EU fondovi i programi
  • edukativni program
  • coworking space
  • najam konferencijske dvorane i dvorane za sastanke
  • 3D skeniranje
  • 3D printanje.

Cilj RRA PORIN je stvaranje što većeg broja novih poduzetnika i kreiranje novog zapošljavanja uz poticaj novih investicija u gradu i regiji.

RRA Porin upravlja s dva poduzetnička inkubatora Grada Rijeke – Poduzetničkim inkubatorom za uslužne djelatnosti Torpedo te Proizvodnim parkom Torpedo.

Službena web stranica
www.porin.hr
Telefon
051 634 331
Email
rraporin@porin.hr
Adresa
Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka