PRIGODA

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ osnovana je početkom 2018. godine od strane Primorsko-goranske županije. Svrha djelovanja Agencije je koordinacija i poticanje održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja.
Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja.
U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem članka 24. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18).


Službena web stranica:
https://prigoda.hr/
Email
info@prigoda.hr
Adresa
Ciottina 17/b, HR – 51 000 Rijeka
Ured u Delnicama
Školska 24, HR – 51 300 Delnice