PAR

Visoka poslovna škola PAR

PAR je krenuo s radom u Rijeci kao jedan od partnera njemačke visoke poslovne škole BA Nordhessen Gmbh, pružajući tako budućim studentima mogućnost upisa na prvi međunarodni stručni studij na ovom području.

Visoka poslovna škola PAR osnovana je 2011. godine, a od 2012. godine provodi preddiplomski stručni studij Poslovno upravljanje s ciljem obrazovanja mladih, modernih i poduzetnički orijentiranih kadrova te kao odgovor na potrebu budućih studenata koji žele drugačije obrazovanje. Od 2020. godine provodi i specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje s tri ponuđena smjera: Upravljanje malim i srednjim poduzećima, Upravljanje financijama te Upravljanje u sportu.

Do danas, Visoka poslovna škola PAR djeluje kao prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija na području Primorsko – goranske županije koja provodi studijske programe s kvalitetno raspoređenim omjerom teorije i organizirane stručne prakse tijekom cijele godine.

Službena web stranica
https://par.hr/
Telefon
+385 (0)51 327-037,
+385 (0)51 327-322
Email
info@par.hr
Telefon
+385 (0)51 327-037,
+385 (0)51 327-322
Adresa
Trg Riječke rezolucije 4,
51000 Rijeka, Hrvatska