Punjači za vozila na alternativna goriva

Projekt uključuje nabavu sustava za punjenje električnih autobusa. Prema analizi uvođenja električnih autobusa u sustav javnog prijevoza KD Autotrolej, predviđena je nabava autobusa s baterijama velikog kapaciteta zbog zahtjevne konfiguracije terena na kojima autobusi prometuju, kao i zbog sustava grijanja/hlađenja u autobusima. Budući da organizacija rada uključuje boravak autobusa u garaži 4 do 5 sati tijekom noći, sustav mora omogućiti punjenje svih autobusa tijekom tog vremenskog perioda. Stoga će biti potrebno instalirati jače punjače ili više punjača koji mogu zadovoljiti ovaj zahtjev.

1.000.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

EU funding

Model financiranja

Internet stranica projekta

robert.mrvcic@autotrolej.hr

Email