Proširenje nogometnog igrališta i izmjena umjetne trave na SRC Beleveder

U sklopu sportsko rekreacijskog centra Belveder planira se proširenje nogometnog igrališta i zamjena umjetne trave. Na igralištu je potrebno predvidjeti novu LED rasvjetu te osposobiti sustav poljevača.

1.125.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Public

Oznaka sektora

Rijeka sport d.o.o.

Partner na projektu

Proračun Grada Rijeke i EU fondovi

Model financiranja

Internet stranica projekta

igor.butorac@rijekasport.hr

Email

U sklopu sportsko rekreacijskog centra Belvedere potrebno je izraditi projekt, ishoditi potrebne dozvole te proširiti nogometno igralište s umjetnom travom. Investicijom su obuhvaćeni svi građevinski radovi, kao i elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi. Dimenzije novog nogometnog igrališta bit će 100 x 64 metara sa zaštitnim zonama od 3 metra.

Unutar novoformiranih granica igrališta potrebno je zamijeniti umjetnu travu. Predviđena je izmjena postojeće umjetne trave s amortizirajućim slojem debljine 25 mm, te ispunom od kvarcnog pijeska i EPDM granulata u zelenoj boji. Navedeni sustav treba u potpunosti zadovoljiti FIFA Quality PRO standard.

Na igralištu je potrebno osposobiti sustav poljevača, pomaknuti tri stupa reflektora, te zamijeniti postojeće reflektore s LED rasvjetom. Objekt treba u potpunosti i opremiti sportskom opremom – golovi, pomoćni golovi, korner zastavice, rezervne klupe za igrače i suce na južnoj strani, zaštitna obloga oko cijelog igrališta i drugo.