COGOV – Co Creation and Co Governance

Projekt COGOV se bavio strateškim pristupom u upravljanju europskim javnim upravama s novim participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana diljem Europe. U okviru projekta razvijen je WEB bazirani alat za participativno strateško upravljanje bazirano na participaciji građana i otvorenim podacima.

4.559.297 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

Završen

Faza projekata

University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

King’s College London, United Kingdom Roskilde Unicersitet, Denmark Stichting Katholieke Universiteit Brabant, Netherlands Universite d’Aix Marseille, France University of Ljubljana, Slovenia Span d.o.o. Croatia Cardiff University, United Kingdom Grad Rijeka, Croatia

Partner na projektu

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 770591

Model financiranja

05.2018. – 05.2022.

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

tatjana.perse@rijeka.hr

Email

U okviru projekta izrađen je Co-Gov toolkit  koji pruža integriranu podršku javnim organizacijama u provedbi ko-kreacije,  razvijen je u suradnji Fakulteta za javnu upravu Sveučilišta u Ljubljani i tvrtke Span. Grada Rijeka je kao partner u projektu bio glavni suradnik u razvoju alata te je na temelju vlastitog iskustva u primjeni alata doprinio njegovom unaprjeđenju.  

Grad Rijeka je također istražio nove načine uključivanja građana u osmišljavanje i provedbu Riječkog programa lokalnog partnerstva. 

Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) je identificiran kao najprikladniji program za poticanje zajedničkog stvaranja s građanima. Naime, od 2005. godine u okviru tog programa provedeno je 106 projekata koje su vodili građani, udruge, sportski klubovi i mjesni odbori. Program uključuje projekte poput projektiranja, upravljanja i izgradnje igrališta, parkova za djecu, zelenih površina i uređenja lokalnih škola. 

Kako bi se povećao suradnički proces u RPLP-u, u listopadu 2020. formiran je stručni tim koji se sastoji od dva COGOV istraživača i tri stručnjaka iz područja participativnog upravljanja (voditeljica programa RPLP, vanjski stručni konzultant, konzultant NGO-a s prethodno sudjelovanje u razvoju RPLP). 

Tim se sastao kako bi se identificirale trenutne prepreke unapređenja suradničkog procesa i razgovarao o načinima poboljšanja RPLP programa. Kao rezultat toga, predložena su tri područja poboljšanja: 

  • Izrada baze podataka i GIS kartu svih projekata financiranih u okviru RPLP-a od početaka programa do danas 
  • Promjena sastava povjerenstva za odabir projekata na način da se uključe aktivni građani u povjerenstvo 
  • Razvijanje dosljednijeg procesa evaluacije projekata unutar godišnjeg ciklusa RPLP-a

Konačni cilj bio je stvoriti detaljno i kontekstualno znanje o tome što funkcionira kada su u pitanju strateški napori Grada Rijeke da potakne zajedničko stvaranje s građanima.