Podzemna garaža na Trgu braće Mažuranić

Podzemna garažna građevina planirana je ispod postojećeg Trga braće Mažuranić. Sama lokacija nalazi se u blizini Sušačke gimnazije i Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Garažna građevina predviđena je s jednom podzemnom i četiri nadzemne etaže. Bruto površina je 10.525 m2 uključujući stubišta na trgu i ulazno/izlazne rampe. Predviđena podzemna garaža razvedena je na šest uzdužnih poluetaža. Predviđa se 377 parkirna mjesta za aute i 18 parkirališnih mjesta za motore.

6.300.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Internet stranica projekta

urban@rijeka.hr

Email