Park & Ride

Projekt obuhvaća aktivnosti oko uređenja prostora za Park & Ride (P&R) sustav u Rijeci. Potencijalne lokacije za P&R sustav su prigradski terminal na Delti, trenutna lokacija tvrtke Metis u Baračevoj ulici (uz lokaciju terena tvrtke Energo, uz novu cestu D403) i formirani plato na Rujevici (kraj kampa HNK Rijeka). U varijanti formiranja P&R sustava na Delti i Baračevoj ulici uvela bi se autobusna linija s autobusima na alternativna goriva (u početku plinski, a kasnije elektro autobusi) koja bi povezivala ove dvije lokacije kroz centar grada. 

266.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

EU fondovi

Model financiranja

Internet stranica projekta

robert.mrvcic@autotrolej.hr

Email