Nabava novih autobusa na konvencionalna i alternativna goriva

Projekt obuhvaća nabavu novih autobusa s niskom emisijom štetnih plinova, na konvencionalna i alternativna goriva. Planirano je da se odvija u dvije faze. Prva faza odnosi se na nabavu 20 do 30 autobusa na stlačeni prirodni plin, vrijednosti 5.300.000 do 7.900.000 €. Druga faza uključuje nabavu 20 do 30 autobusa na električnu energiju ili autobusa koji postižu ugljičnu neutralnost (nultu emisiju CO2) sukladno zahtjevima EU, vrijednosti 11.030.000 do 16.600.000 €.

Prva faza: 5.300.000 do 7.900.000 €, druga faza: 11.030.000 do 16.600.000 €

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

ITU mehanizam – EU fondovi

Model financiranja

Internet stranica projekta

robert.mrvcic@autotrolej.hr, marin.rajcic@autotrolej.hr

Email

Za referentno razdoblje 2021. – 2027. KD Autotrolej bi trebao zamijeniti 55 autobusa. Radi se o starijim, dizel autobusima koji bi do 2027. godine imali između 15 i 20 godina starosti.  Planirano je da se navedeni autobusi postepeno rashoduju i da se za njihovu zamjenu nabavljaju nova vozila. Nabava novih autobusa provodila bi se u više faza, s obzirom kako bi se objavljivali natječaji za dodjelu financijskih sredstava.

Prva faza: nabava 20 do 30 autobusa na stlačeni prirodni plin

Druga faza: nabava 20 do 30 autobusa na električnu energiju ili autobuse koji postižu ugljičnu neutralnost (nultu emisiju CO2) sukladno zahtjevima EU.