Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Projekt uređenja Poduzetničke zone Bodulovo usmjeren je na proširenje sustava potpore malom i srednjem poduzetništvu u Rijeci kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom.

1.494.224 EUR

Vrijednost projekta EN

Završen

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Ukupna vrijednost projekta – 1.494.224,30 EUR

Prihvatljivi troškovi – 1.377.986,88 EUR

Bespovratna sredstva iz EU fondova – 757.892,78 EUR (55%)

Vlastiti udio Grada Rijeke u financiranju – 620.094,10 EUR (45%)

Model financiranja

Poduzetnička zona Bodulovo usmjerena je na proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu u gradu Rijeci. Paralelno s provedbom investicijskih projekata poduzetnika koji su kupili građevne čestice, javljat će se i potreba za dodatnim gospodarskom aktivnostima, poput građevinskih radova i radova na održavanju objekata, usluge vezane za zaposlenike poduzetnika u Zoni kao i poslovi održavanja i uređivanja zelenih površina.

Doprinos investicijskoj klimi

10/2019 – 09/2022

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

dario.dobrilovic@rijeka.hr

Email

Projekt ‘Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo’ provodio se od listopada 2019. do rujna 2022., s ciljem proširenja sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu u gradu Rijeci. 

Izgradnjom komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo poduzetnicima je na raspolaganje stavljeno devet građevnih čestica ukupne površine oko 20.000 četvornih metara, zasebnih veličina od 1.000 do 8.500 m2. Radovi su obuhvaćali izgradnju 872 metara oborinske odvodnje, 496 metara vodovoda, 686 metara fekalne odvodnje, 1.300 metara javne rasvjete, 3.590 metara niskonaponske i srednjenaponske distribucijske električne mreže, 690 metara plinovoda te crpnu stanicu za vodu. Pored toga, izgrađeno je više od 2.000 kvadrata površine nogostupa te je asfaltirano  6.318 m2 kolničke površine prometnice.  

Završetkom radova raspisani su natječaji za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – devet građevnih čestica u zoni Bodulovo za koji su poduzetnici pokazali veliki interes te je svih 9 građevnih čestica prodano putem licitacije po znatno većoj cijeni od početne (61 EUR/m²).  

 Za izgradnju komunalne infrastrukture Grad Rijeke je ostvario sufinanciranje u visini od 757.892,78 EUR koja su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’.