Izgradnja dijela grobnog polja G11 na centralnom groblju Drenova

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i izgradnju 250 grobnih mjesta na polju G11 Centralnog gradskog groblja Drenova.

560.000 EUR

Vrijednost projekta EN

U provedbi

Faza projekata

KD Kozala d.o.o. Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Vlastita sredstva KD Kozala d.o.o. Rijeka

Model financiranja

Prosinac 2024.

Predviđeno trajanje projekta

Internet stranica projekta

info@kd-kozala.hr

Email

Projekt obuhvaća aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture: izradu projektne dokumentacije i izgradnju 250 novih grobnih mjesta na polju G11 Centralnog gradskog groblja Drenova.