Garaža Krimeja

Izgradnja garaže s jednom podzemnom i četiri nadzemne etaže. U sklopu garaže predviđena su 344 parkirna mjesta za automobile i 30 za motore.

6.000.000 EUR

Vrijednost projekta EN

Područje

U pripremi

Faza projekata

Grad Rijeka

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Internet stranica projekta

urban@rijeka.hr

Email

Garažna građevina predviđena u obuhvatu ulica Šetalište I. G. Kovačića, Krimeja, Podvoljak i stube Rudolfa Džodana. Garažna građevina predviđena je s jednom podzemnom i četiri nadzemne etaže. Bruto površina je 15.428 m2 od toga 12.974 m2 garažni prostor, 500 m2 balkona s zelenilom i 1.954 m2 krovne etaže. Predviđa se 344 parkirna mjesta za aute i 30 mjesta za motore.