EUPAR – europski projekt aglomeracije Rijeke

Projektom je predviđena izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije sa pratećim objektima, te rekonstrukcija oko 100 kilometara vodovoda na području Urbane aglomeracije Rijeka.

233.799.649 EUR

Vrijednost projekta EN

U provedbi

Faza projekata

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Nositelj projekta

Javni

Oznaka sektora

Grad Rijeka, Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Jelenje, Općina Čavle

Partner na projektu

EU sredstva – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Nacionalna sredstva za sufinanciranje troškova projekta
Republika Hrvatska – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Hrvatske vode
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Model financiranja

Izgradnjom komunalne infrastrukture projekt doprinosi investicijskoj klimi na indirektan način kroz podizanje razine komunalnih usluga i zaštitu okoliša na području aglomeracije Rijeka.

Doprinos investicijskoj klimi

2019. – 2028.

Predviđeno trajanje projekta

alen.milicevic@kdvik-rijeka.hr

Email

Projektom je predviđena izgradnja uređaja II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta te gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz navedeno izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

Radovi obuhvaćaju gradove Rijeku i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje, koji čine aglomeraciju Rijeka.

Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe.Ciljevi projekta su dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode, smanjenje zagađenja mora osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, smanjenje gubitaka i povećanje efikasnosti vodoopskrbnog sustava.