SUMBooST – Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox

Projekt predstavlja implementaciju i validaciju metodologije za planiranje prometa temeljena na podacima („big data“)  prikupljenim u gradu Rijeci. Razvijena metodologija se može primijeniti i u drugim gradovima. Metodologija omogućuje dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnosti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu.

369.279,00 EUR

Project value

Area of Development

Završen

Stage of development​

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Project leader

Javno-Privatni

Sector

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost Ericsson Nikola Tesla Grad Dubrovnik

Partner on the project

Temeljem javnog poziva Europskog instituta za inovacije i tehnologije (EIT), koji se financira iz fonda Obzor 2020, a putem Regionalne inovacijske sheme Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT RIS)

Funding model

1. faza: 1. srpnja – 31. prosinca 2020.
2. faza: 1. siječnja – 31. prosinca 2021.

Projected duration of the project

Project website

aleksandar.tomulic@rijeka.hr

Email

Korištenjem tradicionalnih metoda prikupljanja podataka, poput analize strateške dokumentacije, brojanja prometa, snimanja prometnih tokova i anketiranja te analizom anonimiziranih skupova podataka, identificirat će se zone kojima dominiraju ekološki neprihvatljivi i energetski neučinkoviti oblici mobilnosti.  

Konkretno, u gradu Rijeci su se identificirali parovi izvorišno odredišnih zona u kojima je natprosječno visok udio korištenja osobnih automobila za svakodnevna putovanja. Potom su se, kroz detaljniju analizu tih parova identificirale potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima se potaknuo prijelaz prema održivim oblicima putovanja između identificiranih zona, sredstvima kao što su željeznica, javni prijevoz autobusom, žičara, klasični ili električni bicikl i slično. Predložene mjere su prezentirane građanima i dionicima prometnog sustava koji su ih mogli ocijeniti, dati im prioritet i vrijedne povratne informacije. 

Po završetku projekta, Grad Rijeka je dobio novu stratešku podlogu za realizaciju mjera iz područja urbane mobilnosti koja može značajno unaprijediti prometni sustav grada i usmjeriti ga na korištenje održivih oblika mobilnosti. Rezultati analiza dostupni su i na portalu otvorenih podataka Grada Rijeke, a akademski dionici imaju mogućnost korištenja nove metodologije u Laboratoriju za znanost o podacima u prometu i logistici koji su zajedno oformili Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ericsson Nikola Tesla.